Bác sĩ: Vũ Thị Thanh Vân

Bệnh viện Đức Phúc

Trình độ chuyên môn

  • Bằng tốt nghiệp cấp một chuyên khoa Sản ngày 05/12/2001 do Đại học Y Hà Nội cấp;
  • Bằng Thạc sĩ Y học do Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cấp;
  • Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa số 005601/BYT-CCHN
  • Nghiên cứu rất nhiều đề tài cấp quốc gia về u xơ tử cung, IUI, IVF…
  • Là thành viên nổi tiếng trong Hội Sản phụ khoa Việt Nam

Quá trình làm việc

  • Từ năm 1981 – năm 1987:  học Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên khoa Sản ngoại;
  • Từ năm 1985 – 1995: Bác sĩ tại Bệnh viện phụ sản Hải Phòng;
  • Từ năm1996 – 2016: Bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản TW;
  • Từ năm 2016 – 2018: Bác sĩ tại Bệnh viện Vinmec;
  • Từ 2019 đến nay: Là Trưởng khoa khám bệnh – Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc.

Chuyên khoa

Khoa khám bệnh

Hợp tác chuyên môn