Bác sĩ: Trần Thị Hường

Khoa khám bệnh

Trình độ chuyên môn

  • Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa

    số 000635/BYT-CCHN;

  • Chứng chỉ “chẩn đoán và điều trị vô sinh” do Viện Bảo vệ Bà mẹ Trẻ sơ sinh cấp
  • Chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện về “Siêu âm chản đoán trong sản phụ khoa”;
  • Chứng chỉ Bổ túc kiến thức “Chương trình tập huấn giáo viên tuyến tỉnh về Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Quản lý dịch vụ KHHGĐ”;
  • Chứng nhận đã hoàn thành lớp bồi dưỡng sau đại học ngắn hạn(đào tạo lại), chuyên ngành Phụ sản (phát hiện sớm ung thư cổ tử cung).

Quá trình làm việc

  • Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Phụ sản TW – Hà Nội

Chuyên khoa

Khoa khám bệnh

Hợp tác chuyên môn