Bác sĩ: Phạm Thanh

Trưởng khoa

Trình độ chuyên môn

  • Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên khoa Giải phẫu bệnh
  • Nhận bằng chuyên khoa cấp II do Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cấp ngày 20/9/2006
  • Chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh số 0014894/BYT-CCHN chuyên khoa Gây mê Hồi sức.

Quá trình làm việc

  • Từ năm 1980 – 1986: Bác sĩ Bệnh viện 6 quân khu II  ( Chức vụ Thượng úy – Bác sĩ);
  • Từ 1986 – 1995: Bác sĩ chuyên khoa cấp I Phó Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Tỉnh Bắc Ninh;
  • Từ 1995 – 1999: Bác sĩ – Chuyên gia Angola;
  • Từ năm 2000 – năm 2017: Bác sĩ chuyên khoa cấp II Gây mê hồi sức Bệnh viện E Hà Nội;
  • Từ tháng 12/2017 – tháng 7/2019: Trưởng phòng Mổ bệnh viện Đa khoa quốc tế Bắc Hà;
  • Từ tháng 8 năm 2019 đến nay: Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức – Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc. 

Chuyên khoa

Gây mê hồi sức

Hợp tác chuyên môn