Bác sĩ: Nguyễn Văn Trung

Bệnh viện Đức Phúc

Trình độ chuyên môn

  • Học Trường Đại học Y dược Hải Phòng, chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa;

Quá trình làm việc

  • Từ tháng 8/2015 – tháng 5/2016 khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng – Vị trí Bác sĩ Gây mê hồi sức;
  • Từ tháng 8/2016 – tháng 9/2017 Giảng viên/bác sĩ Gây mê tại trường Đại học Y tế Kỹ thuật Hải Dương;
  • Từ tháng 9/2017 – 8/2019: Bác sĩ Gây mê hồi sức tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á;
  • Từ tháng 9/2019 – đến nay: Bác sĩ Gây mê hồi sức tại Bệnh viện HTSS và Nam học Đức Phúc

Chuyên khoa

Gây mê hồi sức

Hợp tác chuyên môn