Bác sĩ: Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Bác sĩ Hỗ trợ sinh sản

Trình độ chuyên môn

 • Từ năm 1979 – 1985: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Ngoại sản
 • Từ năm 1991 – 1992: Học tại chức Bác sĩ CKI Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành phụ sản
 • Từ năm 1998 – 2001: Học bác sĩ CKII tại Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành phụ sản
 • Đạt chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa số 000740/BYT- CCHN

Quá trình làm việc

 • Từ T4/1985 – T11/1992: Bác sĩ tại Bệnh viện phụ sản Hải Phòng
 • Từ T12/1992 – T4/1995: Bác sĩ – Trưởng phòng hậu sản, Bệnh viện phụ sản Hải Phòng
 • Từ T5/1995 – T5/2001: Bác sĩ – Phó trưởng khoa sản Bệnh viện phụ sản Hải Phòng
 • Từ T6/2001 – T12/2001: Bác sĩ – Phó trưởng khoa phục vụ theo yêu cầu, Bệnh viện phụ sản Hải Phòng.
 • Từ T1/2002 – T6/2002: Bác sĩ tại Viện Bảo vệ Bà mẹ – trẻ sơ sinh Hà Nội
 • Từ T7/2002 – T7/2004: Bác sĩ – Phó trưởng khoa Sản I tại Bệnh viện Phụ sản TW Hà Nội
 • Từ T8/2004 – T8/2005: Bác sĩ – Phó trưởng phòng Chỉ đạo chuyên khoa, Bệnh viện phụ sản TW Hà Nội
 • Từ T9/2005 – T6/2007: Phụ trách phòng Chỉ đạo chuyên khoa Bệnh viện phụ sản TW Hà Nội
 • Từ T7/2007 – T3/2009: Phó trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản TW Hà Nội
 • Từ T4/2009 đến nay: Phó trưởng khoa phụ nội tiết Bệnh viện Phụ sản TW Hà Nội

Chuyên khoa

Hỗ trợ sinh sản

Hợp tác chuyên môn