Bác sĩ: Nguyễn Thị Hiền

Bệnh viện Đức Phúc

Trình độ chuyên môn

  • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1975 – 1981)
  • Chuyên gia đánh giá tại Văn phòng công nhận chất lượng (BoA)  trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quá trình làm việc

  • Từ 1981 – 2019: Làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC)
  • Từ 1981 – 2019: Làm việc tại Viện sinh dịch tễ trung ương;
  • Từ 2020 đến nay: Tiến sĩ, Bác sĩ chính – Trưởng khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc;
  • Thành viên Hội hóa sinh Việt Nam.

Chuyên khoa

Xét nghiệm

Hợp tác chuyên môn