Bác sĩ: Nguyễn Anh Tuấn

Bệnh viện Đức Phúc

Trình độ chuyên môn

  • Học Bác sĩ Đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội (1974 – 1980)
  • Học bác sĩ nội trú chuyên ngành Thận học Tiết niệu tại Đại học Y Hà Nội (1980 – 1984)
  • Thành viên Hội tiết niệu và Thận học Việt Nam

Quá trình làm việc

  • Từ năm 1984 – năm 2019: Bác sĩ tại khoa Phẫu thuật tiết niệu – Bệnh viện Việt Đức
  • Từ năm 2019 – nay: Công tác tại Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc.

Chuyên khoa

Thận - Tiết Niệu

Hợp tác chuyên môn